ศึกษาต่อออสเตรเลีย

จองคิวปรึกษาฟรี 30 นาที

ศึกษาต่อและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Courses)

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป (General English)

 • เนื้อหาเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มั่นใจมากขึ้น หรือต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Examination Preparation)

 • เนื้อหาเน้นเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS PET TOEFL
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องสอบวัดผลเพื่อยื่นในการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือวีซ่านักเรียน วีซ่าการทำงานในออสเตรเลีย

3. ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

 • เนื้อหาเน้นเฉพาะด้าน เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

ศึกษาต่อสายวิชาชีพ (Vocation Education and Training)

 • สถาบันที่สอนด้านวิชาชีพทั้งในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อเรียนและทำงานหลังเรียนจบในด้านสายอาชีพ เช่น งานดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลเด็ก งานครัว งานช่างไฟ ช่างประปา งานด้านไอที ผู้ช่วยแพทย์เพื่อความสวยความงาม ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และอื่นๆ
 • คุณสมบัติเบื้องต้น จบการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมปลาย ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ผลวัดทักษะและประสบการณ์ทำงาน RPL (Recognition of Prior Learning)

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ( University Education In Australia)

 • นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Diploma Graduate Diploma ในออสเตรเลีย
 • คุณสมบัติเบื้องต้น ขึ้นกับแต่ละสถาบัน และระดับการศึกษา ประวัติผลการเรียน และผลสอบวัดภาษาอังกฤษ