เปิดประตูสู่ฝันของคุณ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่

จองคิวปรึกษา

เราเชี่ยวชาญ

ทีม ออสเตรเลีย วีซ่า วิสซ์ ช่วยด้านวีซ่าและการศึกษาต่อในออสเตรเลีย เพื่อเรียนต่อ ท่องเที่ยว ทำงาน เราเชี่ยวชาญ เราสนับสนุนให้ฝันของคุณเป็นจริง

ติดต่อเรา

เราใส่ใจ

ทำฝันของคุณให้เป็นความจริง

เชื่อว่าทุกฝันเป็นไปได้
สนุกกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณ

ยินดีที่ได้รู้จัก

ทีมงานออสเตรเลีย วีซ่า วิสซ์ เรารักงานที่ทำช่วยด้านวีซ่าและการศึกษาต่อในออสเตรเลีย เพื่อให้ฝันของคุณเป็นจริง

เราเชื่อในความเป็นได้ เราท่องเที่ยว เดินทาง เรียน ทำงานในหลากหลายประเทศ

เราสนุกกับงาน และสนุกกันการเป็นเพื่อนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างการใช้ชีวิตจากทั่วโลก เราสนับสนุนการหาประการณ์และท่องเที่ยว เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราพยายามกับมันอย่างเต็มที่

จากใจ
ทีมออสเตรเลีย วีซ่า วิสซ์

วีซ่า

1Consultant – Online consultant

ให้คำปรึกษา เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อในออสเตรเลีย

2Friend – Friendly Support

ให้คำปรึกษาและแนะนำ จนลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่าเองได้

3Guardian – Full Service

ให้คำปรึกษาครบทุกขั้นตอน การเขียนเอกสาร การเตรียมหลักฐาน การเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่า ตลอดจนยื่นวีซ่าและติดตามผลจนกว่าวีซ่าจะอนุมัติ

4บริการด้านอื่น

การแปลเอกสาร NATTI , JP , เอกสารรับรองทางกฏหมาย (Legalized) และเอกสารประวัติอาชญากรรม